Công Ty Số 1 Về Sản Phẩm Công Nghệ Sinh học
D105, Phố Trúc, Ecopark, Hưng Yên
Mon-Sat: 08:00 - 17:30