Chính sách bảo mật

Chúng tôi, Công ty TNHH Đầu tư VietGreen, tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng tin vào chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của khách hàng cho chúng tôi khi mua sắm tại website mua hàng trực tuyến viet-green.vn. Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân, thông tin thanh toán tại website mua hàng trực tuyến viet-green.vn. Chính Sách Bảo Mật này bao gồm các nội dung:

 

 

Gọi ngay