Author - VietGreen

ABOUT US

Mỗi năm trên thế giới lại có 1,5 triệu người tử vong và hàng trăm triệu người mắc bệnh do con trùng (muỗi, kiến, gián...) gây ra. Các nhà khoa học trên thế giới vẫn ngày ngày hăng say nghiên cứu ra các loại vắc-xin mới, để có thể chữa được nhiều các loại bệnh hơn. Nhưng mỗi ngày lại xuất hiện thêm một căn bệnh mới. Và cách chữa bệnh hiệu quả nhất vẫn là phòng bệnh và [...]

Gọi ngay